Herindelingsverkiezingen

Op woensdag 24 november 2021 zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van Dijk en Waard.

Het instellen van een nieuwe gemeente vraagt om een nieuw gekozen gemeenteraad. Dit is de eerste en belangrijke stap op weg naar het bestuur van de nieuwe gemeente. Om tot een nieuwe gemeenteraad te komen, wordt een tussentijdse raadsverkiezing georganiseerd. Deze tussentijdse verkiezingen worden ook wel ‘herindelingsverkiezingen’ genoemd.

Uw stem is nu nog belangrijker!

Juist voor deze eerste verkiezingen is uw stem van groot belang. De eerste gemeenteraad van Dijk en Waard zal namelijk een aantal belangrijke besluiten nemen voor de toekomst van de nieuwe gemeente. De komende jaren wordt namelijk op veel terreinen het beleid gelijkgetrokken of aangepast. Dit kan onder anderen gevolgen hebben voor de gemeentelijke belastingen, de (gemeentelijke) voorzieningen, onderhoud en afvalinzameling, dienstverlening en nog veel meer.

Daarnaast start de gemeenteraad de zoektocht naar wie de eerste burgemeester wordt van Dijk en Waard. De selectieprocedure voor deze functie is volledig in handen van (een vertegenwoordiging van) de nieuwe gemeenteraad. Tot die tijd wordt door de Commissaris van de Koning een waarnemend burgemeester aangesteld.

Algemene informatie

Meer informatie over het proces rondom de verkiezingen is te vinden op de website van het centrale stembureau van de gemeente Heerhugowaard. In de Wet Arhi (Algemene regels herindeling) is vastgesteld dat de gemeente met de hoogste inwoneraantal, in dit geval Heerhugowaard, de verkiezingen moet organiseren. Op deze website staat meer informatie voor politieke partijen en is straks ook te vinden over wat u moet doen als u uw stempas bent verloren, een volmacht wilt geven en uiteraard ook waar u kunt stemmen.

Heerhugowaard.nl/verkiezingen