Op weg naar een nieuw bestuur

Gemeente Langedijk en Gemeente Heerhugowaard worden per 1 januari 2022 opgeheven. Op hetzelfde moment wordt er een nieuwe gemeente ingesteld: de gemeente Dijk en Waard. Met het opheffen van gemeenten komen de politieke en de bestuurlijke functies te vervallen. Daardoor worden de burgemeesters van Langedijk en Heerhugowaard eervol uit hun ambt ontslagen. De huidige raadsleden en wethouders treden per 1 januari 2022 af. 

Op deze pagina vertellen we meer over de installatie van nieuwe raadsleden en wethouders en hoe de benoeming van de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard gaat.

Gemeenteraad

De raadzaal in Heerhugowaard wordt het bestuurscentrum van de nieuwe gemeenteraad.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen.

Het instellen van een nieuwe gemeente vraagt om een nieuw gekozen gemeenteraad. Om tot een nieuwe gemeenteraad te komen, is een tussentijdse raadsverkiezing georganiseerd. Deze tussentijdse verkiezing wordt ook wel ‘herindelingsverkiezing’ genoemd.

De eerste gemeenteraad van Dijk en Waard wordt op maandag 3 januari 2022 officieel geïnstalleerd. De gemeente Dijk en Waard heeft straks 37 raadsleden. Dit aantal is vastgesteld in de Gemeentewet en is gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente.

Op dit moment heeft Langedijk 21 raadsleden en Heerhugowaard heeft 31 raadsleden. De huidige raadsleden gaan dus niet automatisch over naar de nieuwe gemeente. De uitkomsten van de in november gehouden verkiezingen zijn hiervoor bepalend.

Wethouders

Zowel Langedijk als Heerhugowaard hebben op dit moment elk vier wethouders. Net als raadsleden, gaan ook de wethouders niet automatisch over naar de gemeente Dijk en Waard. De partij die bij de gemeenteraadsverkiezingen het hoogste aantal stemmen kreeg is gestart met de coalitieonderhandelingen. De partijen dragen daarbij de wethouders voor die de uiteindelijke coalitie gaan vormen.

Het is normaal bij een gemeentelijke herindeling dat de wethouders al meteen benoemd worden tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente. Kijkende naar het aantal inwoners is de verwachting dat Dijk en Waard tussen vijf en zeven wethouders zal krijgen. 

Het kan gebeuren dat het niet lukt om voor 1 januari 2022 een nieuw college te vormen. In dat geval blijft het college van Heerhugowaard (want dat is de grootste gemeente) aan tot er nieuwe wethouders benoemd zijn.

Burgemeester

Op de herindelingsdatum van 1 januari 2022 heeft de nieuwe gemeente nog geen vaste burgemeester. Over dit proces moet de nieuwe gemeenteraad zich buigen. De nieuwe gemeenteraad start met het opstellen van een profiel en met de werving en selectie van een nieuwe burgemeester. Dit proces kan daarom pas worden gestart nadat de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd in januari. De verwachting is dat halverwege 2022 bekend is wie de eerste burgemeester van Dijk en Waard zal zijn.

Om op de herindelingsdatum van 1 januari 2022 en in de periode daarna toch een burgemeester te hebben, benoemt de Commissaris van de Koning een waarnemend burgemeester. Deze burgemeester is waarnemend tot aan de benoeming van een ‘definitieve Kroonbenoemde’ burgemeester. Op 29 november 2021 heeft de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland de heer Peter Rehwinkel benoemd tot waarnemend burgemeester van Dijk en Waard per 1 januari 2022.

Huidige burgemeesters

Leontien Kompier (burgemeester Langedijk) en Bert Blase (burgemeester Heerhugowaard) zijn tot de fusie op 1 januari 2022 nog burgemeester.